Minusta

Nimi: Laura Jääskeläinen

Youtube-kanava: Laura Jääskeläinen

Ammatit: 
Aineenopettaja ja tukioppilasohjaaja, Kartanon koulu, Järvenpää
Kouluttaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Yrittäjä, OneVia koulutukset

Koulutus:
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, Itä-Suomen yliopisto 2022
Ratkaisukeskeinen valmentaja, Valmentamo 2022
Kouluttaja, MLL 2017
Näyttelijäntyön syventävät opinnot -kurssikokonaisuus, Teatterikorkeakoulu 2015
Teatteri ja kasvatus -kurssikokonaisuus, Teatterikorkeakoulu 2014
Näyttelijäntyön peruskurssi, Teatterikorkeakoulu 2013
FM/aineenopettaja, Oulun yliopisto 2007

Aineenopettajana pidän elämäntaitojen oppimista ja ryhmän hyvinvointia yhtä tärkeinä tavoitteina kuin oppisisältöjen oppimista. Opiskelin opettajantyöni ohessa teatterialaa ja teatterikasvatusta, ja teatterimaailma sai minut kiinnostumaan ryhmäilmiöistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä niiden vaikutuksesta hyvinvointiin ja oppimiseen. Tämä kiinnostus sai minut kouluttautumaan tukioppilasohjaajaksi ja MLL:n kouluttajaksi. Olen sitä mieltä, ettei ryhmäyttäminen saa olla pienen piirin asia (esimerkiksi vain tukioppilastoiminnan asia), vaan kaikkien on hyvä tietää sen hyödyllisyydestä. 

Tukioppilasohjaajana saan voimaa siitä, miten paljon hyväntekijöitä oppilaiden keskuudesta löytyy. Tukareiden kanssa on mahtavaa suunnitella ja toteuttaa alempien luokkien ryhmäyttämistä, kummitoimintaa sekä erilaisia yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä lisääviä tapahtumia.

Kouluttajana haluan tuoda esiin niitä keinoja, joilla parannetaan vuorovaikutusta luokassa sekä oppilaiden kesken että oppilaiden ja opettajan välillä. Tavoite on lisätä ryhmän turvallisuuden tunnetta ja positiivista ilmapiiriä, jolloin keskittymiskyky, motivaatio, yhteistyö ja oppiminen paranevat. Turvallinen ryhmä on oppimisen edellytys, ja jokainen aineenopettaja, luokanvalvoja ja luokanopettaja (tai kuka tahansa muu ryhmän vetäjä) voi edistää omien ryhmiensä turvallisuuden tunnetta yksinkertaisin toimin.

Kouluttajana vien ryhmäyttämisen hyötyjä myös yritysmaailmaan. Ryhmäyttäminen parantaa työyhteisöjen ja tiimien vuorovaikutusta, yhteistyökykyä, motivaatiota ja työtehokkuutta, ja lisää rohkeutta, avoimuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja positiivista ilmapiiriä. Myös työviihtyvyys ja työhön sitoutuminen lisääntyvät.


Tämän blogin suosituimmat tekstit

Elävä oppiminen - ryhmäyttämistä ja vuorovaikutustaitoja