Elävä oppiminen - ryhmäyttämistä ja vuorovaikutustaitoja

Tervetuloa Elävä oppiminen -sivustolle! Tämän sivuston ja Youtube-kanavanitarkoitus on lisätä tietämystä ryhmäilmiöstä ja ryhmäyttämisen hyödyistä. Sisältö on suunnattu ensisijaisesti opettajille, mutta ryhmäilmiöiden ymmärryksestä on hyötyä kenelle tahansa. Tutustu minuun ja koulutuksiini kotisivuillani laurajaaskelainen.fi.

Ryhmäyttäminen on sitä, että ryhmän jäsenten välille luodaan ohjatusti pieniä kohtaamisia erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla. Tämä lisää turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä parantaa motivaatiota, keskittymiskykyä, yhteistyötä ja oppimista.

Esittelen Elävä oppiminen -sivustolla ja Youtube-kanavallani on sellaisia harjoituksia, jotka olen testannut ja todennut toimiviksi 7.-9.-luokkalaisilla, mutta ne toimivat myös muun ikäisille. Minä ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoamme koulutuksia, joissa tutustutaan ryhmäilmiöön ja ryhmäyttämisen hyötyihin konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Kun opettaja on osallistunut ryhmäyttämiseen itse, hänen on helpompi ryhtyä ryhmäyttämään opetusryhmiään.

Ryhmäyttämisen ja vuorovaikutustaitojen lisäksi minua kiinnostavat erilaisten hyvinvointi- ja työelämäntaitojen kuten tiimityöskentely-, ilmaisu- ja itsetuntemustaitojen kehittäminen.

Yhteistyöterveisin, 
Laura Jääskeläinen
Aineenopettaja, tukioppilasohjaaja ja vuorovaikutusvalmentaja (ryhmäyttäjä)